• altijd de beste deals
  • Levertijd: 2-3 werkdagen
  • GRATIS bezorging binnen NL!

Terms and Conditions

          

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dagdeals, hierna te noemen:
  2. “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van dez voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
  5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de 
  6.  hand gewezen.